ایران را ایمن می‌خواهیم
برد توزیع مجله مهندسی ایمنی:
اینجا کلیک کنید
شماره 47 مجله مهندسی ایمنی منتشر شد
شماره اسفندماه 1399
قبلی
بعدی
علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

اعلام حریق

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

اطفاء حریق

poshesh

پوشش ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

مدیریت دود

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

ساختمان هوشمند

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

تجهیزات فردی

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

آئین نامه ها

علی عفت‌پناه، مدیرعامل شرکت مهندسی پاژ

HSE

همراه حرفه‌ای متعهد و خوش‌نام


همراه حرفه‌ای، متعهد و خوش‌نام صنعت ايمني و مهندسي حريق
حاجتی

مجتبی حاجتی/ رئیس هیئت‌مدیره شرکت آشکارساز صنعت ایمنی

مجله مهندسی ایمنی
3
1399-02-07T19:38:13+04:30

مجتبی حاجتی/ رئیس هیئت‌مدیره شرکت آشکارساز صنعت ایمنی

حاجتی
همراه حرفه‌ای، متعهد و خوش‌نام صنعت ايمني و مهندسي حريق

پل ارتباطی بین شرکت های مهندسی حریق و کارفرمایان


مجله مهندسی ایمنی در مدت فعالیتش دریچه‌ای برای برقرار کردن ارتباط شرکت‌های مهندسی حریق با کارفرمایان خواهان ایمنی گشود که در مدت زمان کم فعالیت آن‌ها شاهد رعایت ایمنی خوبی در تهران بودیم.
خلیل آذر

علیرضا خلیل آذر/ مدیرعامل شرکت ایمن جویان حریق پایتخت

مجله مهندسی ایمنی
1
1399-02-07T19:33:20+04:30

علیرضا خلیل آذر/ مدیرعامل شرکت ایمن جویان حریق پایتخت

خلیل آذر
مجله مهندسی ایمنی در مدت فعالیتش دریچه‌ای برای برقرار کردن ارتباط شرکت‌های مهندسی حریق با کارفرمایان خواهان ایمنی گشود که در مدت زمان کم فعالیت آن‌ها شاهد رعایت ایمنی خوبی در تهران بودیم.

تیم جوان پویا و مستقل


تیم جوان، پویا و مستقل ماهنامه وزین مهندسی ایمنی علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائلی که صنعت چاپ و نشر کشور را دچار خود کرده است به دلیل نگاه مستقل در جمع‌آوری و انتشار مطالب صنعت ایمنی و مهندسی حریق توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان این صنعت به خود اختصاص دهد.
بستانچی

مهدی بستانچی/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت دمنده

مجله مهندسی ایمنی
5
1399-02-07T19:38:17+04:30

مهدی بستانچی/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت دمنده

بستانچی
تیم جوان، پویا و مستقل ماهنامه وزین مهندسی ایمنی علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائلی که صنعت چاپ و نشر کشور را دچار خود کرده است به دلیل نگاه مستقل در جمع‌آوری و انتشار مطالب صنعت ایمنی و مهندسی حریق توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان این صنعت به خود اختصاص دهد.

مجموعه هدفمند پرکار و باانگیزه‌


مجموعه هدفمند، پرکار و باانگیزه‌ای که با نگاه تخصصی به صنعت ایمنی پرداخته است.
افشار

کسری افشار/ عضو هیئت‌مدیره شرکت پوشش گستر قشم

مجله مهندسی ایمنی
4
1399-02-07T19:38:28+04:30

کسری افشار/ عضو هیئت‌مدیره شرکت پوشش گستر قشم

افشار
مجموعه هدفمند، پرکار و باانگیزه‌ای که با نگاه تخصصی به صنعت ایمنی پرداخته است.
3.3
4
مجله مهندسی ایمنی