ایران را ایمن می‌خواهیم
برد توزیع مجله مهندسی ایمنی:
اینجا کلیک کنید
شماره 47 مجله مهندسی ایمنی منتشر شد
شماره اسفندماه 1399
Previous slide
Next slide
مجله مهندسی ایمنی

اعلام حریق

مجله مهندسی ایمنی

اطفاء حریق

poshesh

پوشش ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق

مجله مهندسی ایمنی

مدیریت دود

مجله مهندسی ایمنی

ساختمان هوشمند

مجله مهندسی ایمنی

تجهیزات فردی

مجله مهندسی ایمنی

آئین نامه ها

مجله مهندسی ایمنی

HSE

مجموعه هدفمند پرکار و باانگیزه‌


مجموعه هدفمند، پرکار و باانگیزه‌ای که با نگاه تخصصی به صنعت ایمنی پرداخته است.
افشار

کسری افشار/ عضو هیئت‌مدیره شرکت پوشش گستر قشم

مجله مهندسی ایمنی
4
1399-02-07T19:38:28+04:30

کسری افشار/ عضو هیئت‌مدیره شرکت پوشش گستر قشم

افشار
مجموعه هدفمند، پرکار و باانگیزه‌ای که با نگاه تخصصی به صنعت ایمنی پرداخته است.

تیم جوان پویا و مستقل


تیم جوان، پویا و مستقل ماهنامه وزین مهندسی ایمنی علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائلی که صنعت چاپ و نشر کشور را دچار خود کرده است به دلیل نگاه مستقل در جمع‌آوری و انتشار مطالب صنعت ایمنی و مهندسی حریق توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان این صنعت به خود اختصاص دهد.
بستانچی

مهدی بستانچی/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت دمنده

مجله مهندسی ایمنی
5
1399-02-07T19:38:17+04:30

مهدی بستانچی/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت دمنده

بستانچی
تیم جوان، پویا و مستقل ماهنامه وزین مهندسی ایمنی علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائلی که صنعت چاپ و نشر کشور را دچار خود کرده است به دلیل نگاه مستقل در جمع‌آوری و انتشار مطالب صنعت ایمنی و مهندسی حریق توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان این صنعت به خود اختصاص دهد.

پل ارتباطی بین شرکت های مهندسی حریق و کارفرمایان


مجله مهندسی ایمنی در مدت فعالیتش دریچه‌ای برای برقرار کردن ارتباط شرکت‌های مهندسی حریق با کارفرمایان خواهان ایمنی گشود که در مدت زمان کم فعالیت آن‌ها شاهد رعایت ایمنی خوبی در تهران بودیم.
خلیل آذر

علیرضا خلیل آذر/ مدیرعامل شرکت ایمن جویان حریق پایتخت

مجله مهندسی ایمنی
1
1399-02-07T19:33:20+04:30

علیرضا خلیل آذر/ مدیرعامل شرکت ایمن جویان حریق پایتخت

خلیل آذر
مجله مهندسی ایمنی در مدت فعالیتش دریچه‌ای برای برقرار کردن ارتباط شرکت‌های مهندسی حریق با کارفرمایان خواهان ایمنی گشود که در مدت زمان کم فعالیت آن‌ها شاهد رعایت ایمنی خوبی در تهران بودیم.

همراه حرفه‌ای متعهد و خوش‌نام


همراه حرفه‌ای، متعهد و خوش‌نام صنعت ايمني و مهندسي حريق
حاجتی

مجتبی حاجتی/ رئیس هیئت‌مدیره شرکت آشکارساز صنعت ایمنی

مجله مهندسی ایمنی
3
1399-02-07T19:38:13+04:30

مجتبی حاجتی/ رئیس هیئت‌مدیره شرکت آشکارساز صنعت ایمنی

حاجتی
همراه حرفه‌ای، متعهد و خوش‌نام صنعت ايمني و مهندسي حريق
3.3
4
مجله مهندسی ایمنی