1. صفحه نخست
  2. ساختمان هوشمند

دسته: ساختمان هوشمند

سیستم‌های آتش‌نشانی در ساختمان‌های هوشمند

سیستم‌های آتش‌نشانی در ساختمان‌های هوشمند

توسعه سیستم‌های آتش‌نشانی در ساختمان‌های هوشمند پژوهشی از موسسه تحقیقات ساخت‌وساز و شورای تحقیقات ملی کانادا، اتاوا ترجمه: محمود سمیعی   یک ساختمان هوشمند را می‌توان به عنوان یکی از بهترین مفاهیم موجود برای ایمنی