1. صفحه نخست
  2. پوشش ضد حریق

برچسب: پوشش ضد حریق

وندور لیست
شرکت ارگ سازه آریا مهر

شرکت ارگ سازه آریا مهر

شرکت ارگ سازه آریا مهر  فعال در زمینه مشاوره مقاوم سازی سازه در برابر حریق است. همچنین، پوشش ضد حریق پایه ورمیکولیتی با نام تجاری ایران پروف از تولیدات این شرکت است. ارگ سازه آریامهر…

برندینگ
پوشش مقاوم در برابر حریق اکزونوبل (Akzonobel)

پوشش مقاوم در برابر حریق اکزونوبل (Akzonobel)

اکزونوبل تولید انواع پوشش های صنعتی و محافظ در برابر حریق

برندینگ
پوشش مقاوم در برابر حریق لوکو (LUCO)

پوشش مقاوم در برابر حریق لوکو (LUCO)

لوکو پوشش های مقاوم در برابر آتش

برندینگ
پوشش مقاوم در برابر حریق ورمیفایر (Vermifire)

پوشش مقاوم در برابر حریق ورمیفایر (Vermifire)

ورمیفایر تولید پوشش مقاوم به حریق

برندینگ
پوشش مقاوم در برابر حریق ترموگپ (Thermogap)

پوشش مقاوم در برابر حریق ترموگپ (Thermogap)

ترموگپ تولید پوشش های مقاوم در برابر حریق