1. صفحه نخست
  2. تولید اعلام حریق

برچسب: تولید اعلام حریق

امیرحسن تاج‌بخش مدیرعامل آشکارسازان ایرانیان

امیرحسن تاج‌بخش مدیرعامل آشکارسازان ایرانیان

تولید باآتیه   گفت‌وگوی مجله مهندسی ایمنی با امیرحسن تاج‌بخش مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان شکوفایی تولید، رسیدن به خودکفایی، استیلا بر بازار و مقولاتی این‌چنینی همواره به‌عنوان شعارهای روحیه‌بخش عصر گذار صنعتی ایران به کشوری