1. صفحه نخست
  2. برندینگ

دسته بندی: برندهای اعلام حریق

برندینگ
اعلام حریق پولون آلفا (Polon-Alfa)

اعلام حریق پولون آلفا (Polon-Alfa)

سیستم اعلام حریق پولون آلفا (Polon-Alfa) بزرگترین تولیدکننده سیستم های اعلام حریق در مرکز و شرق اروپا

برندینگ
اعلام حریق زیتکس (Zitex)

اعلام حریق زیتکس (Zitex)

زیتکس، تولیدکننده سیستم های اعلام حریق کانونشنال و آدرس پذیر

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق اسر هانیول (Esser by Honeywell)

اعلام حریق اسر هانیول (Esser by Honeywell)

ESSER BY HONEYWELL سیستم اعلام حریق

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق فایبر بیم (Fire Beam)

اعلام حریق فایبر بیم (Fire Beam)

فایربیم دتکتور خطی اعلام حریق(بیم دتکتور)

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق سیترول (Siterwell)

اعلام حریق سیترول (Siterwell)

سیترول تولید کننده تکتور منوکسید کربن

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق تله تک (Teletek)

اعلام حریق تله تک (Teletek)

تله تک تولید کننده سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر هوشمند

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق تسلا (Tesla)

اعلام حریق تسلا (Tesla)

تسلا Tesla سیستم های اعلام حریق متعارف

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق ولوکس (Velox)

اعلام حریق ولوکس (Velox)

ولوکس سیستم اعلام حریق هوشمند

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق بست (Best)

اعلام حریق بست (Best)

best بهترین برای بهترین سیستم های هوشمند اعلام و اطفاء حریق

برندهای اعلام حریق
اعلام حریق فایرکس (Firex)

اعلام حریق فایرکس (Firex)

فایرکس سیستم اعلام حریق هوشمند متعارف و آدرس پذیر